Školení řidičůAutoškola DATO nabízí i ze zákona povinné školení řidičů referentů (zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů).

Školení lze provést v učebně autoškoly nebo v prostorech Vaší firmy.

Kdo je řidič – referent?

Zákon rozlišuje řidiče z povolání podléhající ustanovení § 46 zákona č. 247/2000 Sb. od ostatních zaměstnanců, příp. OSVČ či jiných osob uvedených v § 12 zákona č. 309/2006 Sb., kteří z různých důvodů k splnění pracovních povinností (např. služební cesta, doprava materiálu na místo výkonu práce živnostníka) použijí firemní či soukromé motorové vozidlo při plnění pracovních úkolů.