Výcvik skupiny BVás opravňuje k řízení vozidla, jehož největší hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny,
s nejvýše 8 místy k sezení (řidič + 8) a s možností přípojného vozidla do 750 kg

Při absolvování výcviku skupiny B získáte také oprávnění k řízení skupiny AM – motorová vozidla
s konstrukční rychlostí nepřesahující 45 km/hod.

Rozsah výcviku – skupina B:
• praktická část 28 hodin (jízdy)
• výuka teorie probíhá na učebně i formou konzultací

Kdy je možné přihlásit se do autoškoly?
Výcvik lze zahájit před 18 rokem narození, zkoušku lze vykonat až po dovršení 18 let.