Přihláška- Vytiskněte si přihlášku a potvrzení pro lékaře (viz přihláška).
- Vyplňte formulář pro lékaře a nechte ho potvrdit praktickým lékařem.
- Vyplňte žádost o přijetí k výuce a výcviku (možné vyplnit také v autoškole).

Stáhnout

Žádost o přijetí k výuce a výcviku;
Záznam o zkouškách z odborné způsobilosti


Stáhnout

Lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel